Sosyal Medya Yönetimi

 

Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemlidir?

Sosyal medya yönetimi, sosyal medya kavramının önemli bir hale gelmesi ile gün yüzüne çıkmış olan bir terimdir. Sosyal medya bireylerin internet aracılığı ile toplumsal yaşam dahil olması için oluşturulan bir platformdur. Sosyal yaşamda jestlerin, sembolik, mimiklerin hareketlerin de çeşitli görsel karşılıkları sosyal medya aracılığı ile kullanılabilmektedir.

Teknoloji de ve internette meydana gelen çeşitli gelişmeler ve değişmeler sosyal medya pazarlaması kavramının oluşmasını sağlamıştır. Sosyal medya pazarlaması işletmeler için son derece önemli bir hal almıştır. Sosyal medya pazarlaması en genel tanımı ile işletmelerin hedef kitlelerine ulaşabilmek için sosyal medyada yaptıkları iletişim çalışmaları şeklindedir. Pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilmesini ifade eden sosyal medya pazarlama kavramı işletmeler pek çok fayda sağlamaktadır.

Sosyal Medya Yönetiminin Avantajları

Sosyal medya yönetiminin sağladığı faydaları genel olarak aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 • Marka ve tüketici arasında ki iletişimi ve etkileşimi güçlendirir.

 • Markanın bir kişi olarak algılanmasını sağlar.

 • Markanın mesajlarını hedef kitlesine çok daha kısa bir süre de iletilmesini sağlar.

 • Markaların ilettiği mesajların içselleştirilmesini sağlar ve marka değerini güçlendirir.

 • Konuşma sırasında iletilen mesajların satın alma davranışına dönüşmesini sağlar.

 • Müşteri ilişki yönetimine destek sağlar.

 • Sosyal medya global bir ağ oluşturmaktadır. Bireyler için sosyal medya fikirlerini paylaşabileceği bir platformdur.

 • Sosyal medya sayesinde çeşitli alanlarda ücretsiz ya da çok daha düşük bir maliyet ile eğitim alabilmek mümkündür.

 • Bireyler günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sosyal medyayı kullanabilmektedir. Sosyal medya, çeşitli toplulukların oluşturulmasını da kolaylaştırmaktadır.

 • Sosyal medya canlı bilgi akışına sahiptir ve bireyler sosyal medya aracılığı ile dünyada neler olup bittiği ile ilgili bilgi sahibi olabilmektedir.

 • Online ortamlarda satış gerçekleştirilmese dahi tüm firmalar sosyal medya aracılığı ile çeşitli tutundurma çalışmalarını yapmaktadır.

 • Sosyal medya platformları pek çok kişinin eğlenmesini sağlamaktadır.

Geleneksel Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlama

Basılı, video kayıtlı, ses kaydı yapılan çeşitli reklam çalışmaları hazırlanır. Genellikle TV, radyo, açık hava ve gazete gibi mecralar kullanılır.

Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarında görsel ve işitsel içerikler hazırlanır.

Sınırlı bilgi sunulur.

Geniş kapsamlı bilgiler sunulur.

Bireyler görüşmeler, odak gruplar ve çeşitli telefon ile görüşmeler sayesinde müşteri hizmetleri yönetimi yapılır.

7/24 hizmet sunulur. Telefon, faks, e-posta, online diyalog gibi iletişim kanalları kullanılır.

Bireysel satış çalışmalarında müşteriler telefon ile aranız ve ürün hakkında telefonda bilgi verilir.

Haber grupları aracılığı ile iletişime geçilir ve e-posta bilgilerinden faydalanılır.

Pazarlama araştırması için müşterilerin mağazaya gelmesi beklenir ve müşteriler ile yüz yüze görüşmeler sonucunda bilgi alınır.

Müşterilerden ile online görüşmeler ve yazışmalar sayesinde bilgi toplanır.


 

Sosyal Medya Yönetiminin Amacı

 

Gerçekleştirilen ticari faaliyetler sosyal medyanın giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda sosyal medya pazarlamasının temel amaçlarını aşağıdaki gibi açıklayabilmek mümkündür.

 • Doğrudan pazarlama ve halkla ilişkiler araçları olarak kullanılması,

 • Müşterileri etkilemek için bir araç olarak kullanılması ve marka savunuculuğunu yapması,

 • Etkileyici kişilikleri ile müşterilerin etkilenmesini sağlaması,

 • Müşterilerin çevrimiçi deneyimlerinin kişiselleştirilmesini sağlanması,

 • Müşterilerin ürün inceleme ve reklam süreçlerine dahil edilmesi

 • İşletmelerin en önemli pazarlama çalışmaları arasında yer alan sosyal medya pazarlaması ile profesyonel ilişkiler kurulabilir, kullanılan sosyal medya ağlarında sürekli var olmaları sağlanır.

 • Bir çok işletme sosyal medya ile iş planlarını iletebilme yöntemini bulmuş durumdadır. Çeşitli kişisel programlar işletmelerin yapısı ile ilgili de olsa firmalar sosyal medyanın iş geliştirme açısından büyük bir etki altındadır.

 • İşletmeler sosyal medya kanallarını kullanışlı hale getirerek arama motorlarında ki sıralamalarını da iyileştirebilirler. Arama motorları Facebook, Twitter gibi sosyal medya kanallarını da önemsemektedir. Bu kanalların yoğun bir şekilde kullanılması arama motorlarında ki web sitelerinin sıralamasını da doğrudan etkilemektedir.

Sosyal Medya Pazarlaması Ve Geleneksel Pazarlamanın Karşılaştırılması

Geleneksel medya pazarlaması eski medya pazarlamasına göre değerlendirildiğinde etkili bir pazarlama aracı değildir. Geleneksel pazarlama rekabet ve ticari endişeler nedeni ile tüketicilerin güvenlerinin sarsılmasına ve kendi itibarlarının da zedelenmesine neden olmuştur. Bu noktada sosyal medya pazarlamanın ise çok daha etkili bir pazarlama yöntemi olduğunu ifade edebilmek mümkündür.

Sosyal medya ve geleneksel medya günümüzde soğuk savaş içerisindedir. Geleneksel medyanın son derece büyük bir kitleden oluşması ve tek taraflı bir yapı özelliğine sahip olması geleneksel medyanın önemli özellikleri arasında yer almaktadır. İçerik üzerinde ki değişiklikler yapılamaz ve içerik paylaşılamaz. Ancak tek taraflı pazarlama çalışmalarının olmasının yanı sıra geleneksel pazarlamanın maliyeti de son derece yüksektir.